Klinefeltersyndroom

Artikel over de invloed en werking van testosteron bij het Syndroom van Klinefelter

Geschreven door internist-endocrinoloog Dr. de Graaff-Herder (Erasmus MC) 

 

 

Artikel over Klinefeltersyndroom specifiek voor mensen zonder medische achtergrond

Geschreven door maatschappelijk werker/ervaringsdeskundige Martine

 

 

Leidraad Klinefeltersyndroom voor artsen en psychologen/pedagogen

Al vele jaren werken artsen en psychologen samen met de Nederlandse Klinefelter Vereniging om de zorg voor mensen met het Klinefeltersyndroom te verbeteren. De Leidraad (2016) is een product van deze samenwerking die herzien en aangevuld wordt met nieuwe, door wetenschappelijk onderzoek bewezen inzichten. Vanwege COVID-19 heeft het herzien van de leidraad vertraging opgelopen. Naar verwachting zal dit in 2022 plaats vinden. 
De Leidraad is geschreven door medische en paramedische adviseurs die veel kennis hebben van het syndroom. Het is een handleiding voor artsen en psychologen/pedagogen die zorg en begeleiding verlenen aan mensen met Klinefelter, hun gezin en omgeving zoals bijvoorbeeld school. In de Leidraad staan richtlijnen en afwegingen voor de zorg, gebaseerd op de huidige kennis vanuit de wetenschap.
(bron Leidraad: universiteit Leiden) 

 

 

Martine.png